top of page

Amaç Birliği Eğitimi

paper-3213924_1920.jpg

Yönetimin bir ilkesi olarak amaç birliği, işletmenin bütün ana ve ikincil bölümlerini genel amacı sağlayacak şekilde düzenlemedir. Bir işletmede amaçların açık seçik belirlenmesi ve amaçların birbirleri ile uyum içinde olması başarı ve verimliliği olumlu yönde ve somut şekilde artırmaktadır. Bu doğrultuda kurumların departmanlar ve personeller arasında amaç birliği içerisinde olması oldukça önem taşımaktadır. Bu eğitim ile personeller ve departmanlar kurum amacına yönelik olarak çalışma prensibini anlamakta ve amaç birliği ile kurum performansını artırmaktadırlar.

 

Süre: 1 (bir) tam gün.

ELE ALINACAK BAZI KONU BAŞLIKLARI

Amaç Birliği: Vizyon Paylaşımı

Amaç Nedir?

Amaca Karşı Hedef

Amacın Önemi

Amacın İşlevleri

Wallenda Etkisi

Amaç Birliği

Amaç Birliğini Sağlamak

Amaç Raporu Hazırlamak

Uygulamada Amaca Yönelen Takım

Genel Değerlendirme

bottom of page