top of page

Bütçe Eğitimi

headline.jpg

İşletmelerin başarılı olması ve bunu sürdürülebilir kılabilmesi için yapmaları gerekenleri planlaması, kontrol mekanizmasını kullanmaları gerekir. Bütçeleme bu planlama ve kontrol aşamasında kullanılabilecek en güçlü araçtır. Küreselleşen ticaret sistemi ile karmaşıklaşan ve genişleyen yapının kontrolü ve bütçelemesi daha da önem kazanmıştır.

Eğitimin temel amacı, bütçe teknikleri ile iş hayatında yer alacak geleceğin profesyonellerinin planlı strateji oluşturulmasını sağlamaktır. Planlı yatırım süreçleri, kurumların gelir/gider döngüsünde fayda sağlamaktadır.

 

Süre:1 (bir) tam gün.

 

ELE ALINACAK BAZI KONU BAŞLIKLARI

Bütçe ile İlgili Temel Kavramlar

Bütçe nedir?

Bütçe neden yapılır ve faydaları nelerdir?

Bütçe çeşitleri nelerdir?

Bütçeden Elde Edilecek Finansal Tablolar

Bilanço nedir?

Gelir tablosu nedir?

Nakit akış tablosu nedir?

Bütçe Çalışmasının ve Faaliyetlerin Planlanması

Gelirlerin / Giderlerin Planlanması

Bütçelenmiş Mali Tablolar, Nakit Akış Planlaması ve Bütçeleme

Bütçe Kontrol Teknikleri

Bütçelenmiş değerler ve Fiili durumun karşılaştırılması

Sapmaların değerlendirilmesi

Bütçe revizyonu

Bütçelerin başarısızlığını arttıran nedenler ve çözümler

bottom of page