top of page

Finansal Tablo Analizi Eğitimi

unnamed.jpg

Yönetim, üretimin belirleyici faktörü haline gelmiştir. İşletmelerde performansın ilk gereği, ekonomik performans ve maliyet kalemlerinin belirlenip işletme lehine kullanılmasıdır. İşletme sahiplerinin ve yöneticilerinin alacakları kararlarda ve firma kaynaklarını doğru yönlendirmede kullandıkları unsurlar finansal verilerdir.İşletme finansmanını ile ilgili temel bilgilerin paylaşılacağı bu eğitimde, geleceğin yöneticilerinin sistematik ve pratik bir bakış açısı oluşturulması amaçlamaktadır.

 

Süre: 2 (iki) tam gün.

ELE ALINACAK BAZI KONU BAŞLIKLARI

Finansal Tablo Analizi Neden Gereklidir?

Temel Finans Bilgisi ve Temel Finansal Analiz

Mali Analiz / Mali Analizde Kullanılan Mali Tabloların İncelenmesi

Temel Finansal Tablolar

Bilanço & Gelir Tablosu

Nakit Akım Tablosu

Öz Kaynak Değişim Tablosu

Net İşletme Sermayesi Tablosu

Rasyo Analizi

Likidite Oranları

Mali Yapı Analiz Oranları

Varlık ve Kaynakların Kullanımı İle İlgili Oranlar

Karlılık Oranları

Başa baş Noktası Analizleri

Yüzde Metodu Analizi

Karşılaştırmalı Analiz

Uygulamalı Örnekler

Genel Değerlendirme & Örnek Olaylar ve Çalışmalar

bottom of page