top of page

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi

event-852833_1920.jpg

Günümüzde finans ve muhasebe sadece mali işlerden sorumlu olanların uğraştığı bir husus olmaktan çok; gerek yönetim kademeleri gerekse yatırımcılar ve piyasa düzenleyicileri açısından işletmelerin performans ve risk değerlendirilmesi için önemli bir araç olmuştur. Öte yandan asgari düzeyde olmak koşuluyla karar mekanizması içerisinde yer alan her işletme personeli tarafından muhasebenin temel ilkelerinin, finansal tablo analizinin ve finansın genel hatlarıyla bilinmesi, işletmelerde çeşitli birimler arasında yaratılmaya çalışılan sinerjiye oldukça büyük katkı sağlamaktadır.Bu eğitim içeriği ile herkes finansın temel ilkelerini ve araçlarını anlayabilecek ve kullanabilecektir.

 

Süre: 2 (iki) tam gün.

 

ELE ALINACAK BAZI KONU BAŞLIKLARI

 

Muhasebe nedir? Neden önemlidir?

Genel Hatlarıyla Muhasebe İlkeleri

Finans nedir? Muhasebeden farkı nedir?

Temel finansal tablolar ve finansal tablo ilkeleri

Finansal tablo analizi

- Yatay Analiz

- Dikey Analiz

- Rasyo Analizi

Uygulamalı örnekler

Finansman kaynakları

- Faktoring - Nakit / Gayri Nakit Krediler

- Tahvil & Bono - Hisse senetleri

- Leasing - Türev ürünler

Genel Değerlendirme

bottom of page