top of page

Girişimciliğe Giriş Eğitimi

Girişimciliğin ülkelerin ekonomik büyüme, istihdam, sosyal ilerleme gibi gelişme stratejileri içinde temel bir unsur olarak yer almaya başladığı görülmektedir. Bu ilginin temel nedeni, yeni şirketlerin faaliyetlerinde görülen kayda değer artış ve elde edilen sonuçlardır. Önceki yıllarda ekonomide etkin durumda olan büyük işletmelerin günümüz iş ortamında eski başarılarını devam ettirmekte zorlanması, dolayısıyla bu şirketlerin başarılarında meydana gelen düşüşler, girişimciliğin yeniden gözden geçirilmesine ve girişimcilik çabalarının artmasına neden olmuştur. Bu çabaların artırılmasına yönelik olarak eğitim kurumlarına ve özellikle de üniversitelere büyük görevler düşmektedir. Çünkü yapılan araştırmalara göre ülkemizde son yıllarda özellikle gençler ve orta kuşak arasında girişimcilik ve iş adamlığı bir meslek olarak odak noktası haline gelmiştir. Bu duruma yönelik olarak gençler arasındaki başarılı girişimcilik örneklerinin yaygınlaşması ve teşvik edilmesi girişimciliğin gelişmesini buna benzer eğitimler olumlu yönde etkileyecek ve destekleyecekti.

ELE ALINACAK BAZI KONU BAŞLIKLARI

Girişimcilikte Temel Kavramlar

Girişim Fırsatlarını Görme ve Fikir Yaratma

Yapılabilirilik Analizi

İş Modelleri,

Müşteriler,

Değer Önerileri ve Gelir Kaynakları

Ekonomi, Endüstri, Rekabet ve Müşteri Analizi

Hukuki Altyapı

Girişimin Etik Temelleri

Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi

Networking (Ağ Kurma)

Girişimin Finansal Yapısının Belirlenmesi ve Yönetimi

Yeni Girişimler için Finansal Kaynaklara Erişim

Yenilik Yönetimi

Fikri Mülkiyet Hakları

Girişimin Profesyonel Yönetimi Stratejik Yönetim

Büyüme Sürecinin Yönetimi ve Büyüme Stratejileri

İş Planı Geliştirme

Genel Değerlendirme

Canva - Male Entrepreneur Looking at His
bottom of page