top of page

İletişim ve Beden Dili Eğitimi

beden-dili.jpg

Beden dili eğitiminin amacı; iletişimde beden dilinin gücünü yaşatarak anlatmaktır. İletişimde “Aslında söylemek istediklerim” kısmı oldukça etkilidir. Amacımız sessiz ve yüzdesi en güçlü aracımızı doğru okumak, anlamak ve anlamlandırarak faydaya çevirmektir.Beden dili eğitimi sayesinde; iletişim rengimizi ve tarzımızı keşfedeceğiz. İletişimde sessiz anlaşmalarımızı ortaya çıkartacağız. İletişimin en güçlü öğesi olan beden dilimizi anlayacak ve doğru kullanmanın yolları ile ilgili stratejiler geliştirebileceğiz. Beden dili okuma ile etkili iletişim, yönlendirme ve etkileme yöntemlerini öğreneceğiz. Kolay ikna edebilecek, problemlere etkin ve hızlı çözümler bulabileceğiz. Beden dilini doğru okuyarak hedeflediğimiz iletişim stratejisini kurabileceğiz. Beden dili teknikleri ile “ayna” yöntemi kullanarak yüksek empati geliştirebileceğiz.

 

Süre: 1 (bir) tam gün.

 

ELE ALINACAK BAZI KONU BAŞLIKLARI

İletişim Nedir?

Beden Dili

Beden Dilinin Ögeleri

Beden Duruşu

Doğrudan Göz İlişkisi

Mesafe ve Bedensel Temas

Jestler

Mimikler

Ses Tonu, Ses Şiddeti ve Konuşmanın Akıcılığı

İletişim Analizi

İletişim Analizi

Etkin İletişim ve Dinlenme

Etkin Dinlenme

Etkin Dinleyicinin Özellikleri

Etkin Dinleme İle Kazanılan Özellikler

Yanlış Dinleme Türleri

İyi Bir Dinleyici Olmak İçin Temel İlkeler

Genel Değerlendirme

bottom of page