top of page

İş Ahlakı ve Sorumluluk Eğitimi

puzzle-1713170_1920.jpg

Kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getiren ve yüksek kaliteli takımları oluşturacak katılımcıların, bireysel sorumluluğunu arttırmaktır.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Süre: 1 (bir) tam gün.

ELE ALINACAK BAZI KONU BAŞLIKLARI

Sorumluluk nedir? İnsanlar niçin sorumludur?

Organizasyonda sorumluluk nedir?

Organizasyonun planlanması ve oluşturulması,

Çalışanların işletmeye sorumluluğu,

Bu benim işim değil,

Sosyalleşme sürecinde ahlak basamakları,

Birinci düzey: Geleneksellik öncesi ahlak,

İkinci düzey: Geleneksel ahlak,

Üçüncü düzey: Geleneksel sonrası ahlak,

İş ahlakı; Bilgelik, Cesaret, Namuslu olmak, Adil olmak,

İş ahlakına uygun olmayan davranışlar,

Firma açısından iş ahlakına uygun olmayan davranışlar,

Lider açısından iş ahlakına uygun olmayan davranışlar,

Yöneticiler açısından iş ahlakına uygun olmayan davranışlar,

Çalışan açısından iş ahlakına uygun olmayan davranışlar,

Türkiye’de iş ahlakı anlayışının gerilemesi,

İşletme dışı faktörler,

İşletme içi faktörler,

Genel Değerlendirme

bottom of page