top of page

Kalite ve Hizmet Kavramı Eğitimi

inside-2598319_1920.jpg

Günümüzde kalite kavramı tanımlara sığmayacak derecede yeni boyutlar kazanmıştır. Bu özelliğiyle de kalite kavramı, stratejik bir yönetim aracı durumuna gelmiştir. Hizmet alanında kalitenin önemini anlayıp, uygulayarak daha verimli ve başarılı organizasyonlar elde etmenin püf noktalarının anlatıldığı bu eğitimle katılımcıların kaliteden ödün vermeden çalışacakları kurum kültürleri oluşturmak amaçlanmaktadır.

 

Süre: 1 (bir) tam gün.

ELE ALINACAK BAZI KONU BAŞLIKLARI

Kalite Kavramı

Hizmet Kavramı

Hizmet Kalitesi Göstergeleri

Hizmet Kalitesi Kriterleri

Hizmet Kalitesi Aralık Modeli

Hizmet Kalitesinde İletişim

Kalitesizlik Tek Bir Yanlışla Başlar

Müşteri Tatminine Yönelik Geliştirilmiş Model

Kalite Aralıklarının Kaldırılma Çalışmaları

Kalite Maliyetleri

Kalite Maliyetleri Arasındaki İlişkiler

Değerlendirme Maliyetleri

Önleme Maliyetleri

İç Başarısızlık Maliyetleri

Kalite Maliyet Sisteminin Amacı

Kalite Maliyet Organizasyonu

Genel Değerlendirme

bottom of page