top of page

Hukuki Danışmanlık

Şirketiniz; ticari hayatını sürdürürken, geleceğe daha sağlam adımlar atmak için ticaret hukuku, iş hukuku, sözleşmeler hukuku gibi konularda stratejik ve planlı ilerlemelidir. Bu noktada firmanızın ve çalışanlarınızın haklarını korumak ve sizleri bilgilendirmek hukukçuların görevidir. Şirket sahipleri veya yöneticileri için bazen karmaşık bir durum oluşturan bu konular, şirket avukatınız ile çözüm bulacak ve hukuki prosedürler yerine getirilecektir. Aynı zamanda şirketinizin bir hukuki danışmanı olacaktır.
İlgili hukuk konuları oldukça kapsamlıdır. Kanunda yer alan usullerin yerine getirilmesi, süreçlerin takip edilmesi ve hukuki sürecin sonlandırılmasına kadar hukuki konuları şirket avukatınız üstlenir ve size yol gösterir.

Bu süreçte şirket avukatı haklarınızı korumak ve şirket lehine karar verilmesi hususunda destek olmasının yanı sıra dava sürecinde her iki tarafında haklarını bilerek fazla ödeme yapmanızı da önlemiş olur. Globalleşen dünyada hızlı ve doğru karar almak her geçen gün daha büyük önem arz etmektedir. Bunun bilinciyle ekibimizle birlikte sizin yanınızdayız. Her şirketin ihtiyaçlarına göre hizmetlerimiz de farklılık arz etmektedir. İsterseniz önleyici hukuki danışmanlık modeli ile tüm süreçlerinizde baştan önlem almanızı sağlayacak şekilde isterseniz de mevcut hukuki sorunlarda giderici hukuki danışmanlık hizmetimizle Malogra ailesi olarak her zaman yanınızdayız!

bottom of page