top of page

Personel Yönetimi Eğitimi

empr_230-human_resources.png

İK Yönetimi, yönetim ve çalışanlar arasındaki sorunları çözer. Eşit çalışma fırsatını yaratmak zorundadırlar. Günümüzde çok sık rastlanan işyerindeki sorunlar üzerine yöneticilere tavsiyeler verirler. İş sürecinde gerekli düzenlemeleri yapar. Çalışanlar ile ilgili disiplin prosedürlerini belirler ve uygularlar.

İnsan kaynakları yönetimi eğitimine katılanlar işgücü piyasası ve işgücü piyasasını çalışması hakkında bilgiler edinirken dünyadaki teknolojik değişiklikler, istihdam düzenlemeleri ve sosyal gelişmeler hakkında araştırmaları yakından inceleme fırsatı bulurlar.

 

Süre: 2 (iki) tam gün.

ELE ALINACAK BAZI KONU BAŞLIKLARI

Personel Yönetimi İşlevleri, İlkeleri Ve Örgütlenme

Yönetim Ve Personel Yönetimi

Personel Yönetimi İşlevleri

Kamu Ve Özel Kesim Personel Yönetimi

Personel Yönetiminde İlkeler

Personel İşlevinin Örgütlenmesi

Personel Sağlama Ve Seçme Süreci

Personel Yönetimi Etkililiğinin İncelenmesi

Personel Yönetimini Etkileyen Etmenler

Dış Etmenler

İç Çevre

İş Kavramı Ve Terminolojisi

İş Analizi

Türk Kamu Kesiminde İş Analizi

İş Tanımı

İş Etüdü

Hareket Etüdü

İş Ölçümü Ve Teknikleri

İş Tasarımları

Personel Planlamasının Tanımı, Önemi Ve Nedenleri

Personel Planlama Süreci

Planlamada Olumsuz Faktörler

Örgütte Personel Fazlalığı

Örgüt İçi Kaynaklar

Örgüt Dışı Kaynaklar

Personel Sağlama Ve Seçme Süreci

Personel Hareketliliği Ve Türleri

Türk Kamu Kesiminde Personel Hareketliliği

Örgütsel Sosyalizasyon ve Kariyerler

Kariyer Kavramı Ve Aşamaları

Kariyer Planlaması Ve Kariyer Geliştirme

Başarı Değerlendirmesi Ve Amaçları

Başarı Değerlendirmesinin Koşulları Ve Hata Kaynakları

Başarı Değerleme Yöntemleri

Kamu Kesiminde Başarı Değerlendirmesi

Hizmet İçi Eğitim

Hizmet İçi Eğitim Yöntemleri

Türk Kamu Kesiminde Personel Eğitimi

Genel Değerlendirme

bottom of page