top of page

ARGE DESTEK PROGRAMI 16. PROJE ÇAĞRISI – TARIM BAKANLIĞI AR-GE Destek Programı 16. Proje Çağrısı

Tarım Bakanlığı tarafından verilecek olan AR-GE Destek Projesinin detaylarını sizler için hazırladık.


Arge Destek Programı 16. Proje Çağrısı Kapsamında ;

- Üniversiteler

- Sivil toplum ve meslek grupları

- Özel sektör kuruluşları ( şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri ) başvuru yapabilir.

16. Çağrı Öncelikli AR-GE Konuları Şunlardır;


Desteklenen Ar-Ge Konuları

1. Turunçgil uzun antenli böceği Anoplophora chinensis’in mücadele metodlarının belirlenmesi

2. Önemli bitki hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesinde yapay zekâ tabanlı tahmin uyarı modellerinin geliştirilmesi

3. Kayısı ve antepfıstığında in-vitro çoğaltmaya uygun anaç geliştirilmesi ve yeni çeşit geliştirme

4. Kurağa dayanıklı dış mekân süs bitkisi çeşitlerinin geliştirilmesi

5. Meyve ve sebzede hasat öncesi pestisit kalıntı miktarlarını belirleyen taşınabilir cihazların geliştirilmesi

6. Ayçiçeği, pamuk, şeker pancarı, mısır, yeşil mercimek ve kuru fasulye bitkilerinde ileri teknolojiler kullanılarak abiyotik ve biyotik stres faktörlerine dayanıklı/toleranslı, pazar taleplerine uygun çeşit geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

7. Sanayi entegrasyonuna yönelik tıbbi aromatik bitkiler ve boya bitkisi çalışmaları

8. Levrek, çipura ve alabalık ile ilgili ıslah araştırmaları

9. Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknolojilerinin geliştirilmesi

10. Yerel kaynaklardan organik, organomineral ve biyogübre üretimi

11. Biyogaz tesislerinden çıkan sıvı fermente ürünün gübre olarak değerlendirilmesi

12. Gemilere yerleştirilen meteorolojik istasyonlar ile meteorolojik verilerin işlenmesi ve model geliştirilmesi

13. İklim değişikliğine uyum çalışmalarında tarımsal verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar

14. Yarı iletken nanokristallerin seracılıkta kullanımı

15. Tarımsal su yönetiminde; su kalitesi, sulama sistem malzemeleri ve drenaj çalışmalarında yeni teknik ve teknolojiler geliştirilmesi

16. Zeytin karasuyu ve prinasının gıda sanayinde kullanılabilirliğinin araştırılması.

17. Gıdaveyemanalizlerindekullanılananalitikstandart,referansmateryalgibiyurtdışından tedarik edilen malzemelerin ve yeterlilik testlerinin ülkemizde üretilmesinin sağlanması

18. Alternatif bitkisel protein ekstratlarının yerli imkânlarla üretilmesi ve ticarileştirilmesi

19. Hayvansal kaynaklardan gıda endüstrisi için jelatin üretimi

20. Ülkesel bazda, tarımsal ürünlerde üretim, pazarlama ve nihai tüketiciye ulaşana kadarki aşamalarda israf ve kayıpların belirlenmesi, belirleme metodolojisinin geliştirilmesi ve azaltılmasına ilişkin politika önerilerinin geliştirilmesi

21. Bölgesel bazda, sürdürülebilir tarımsal işletme büyüklüğünün tespiti

22. Bakanlık Ar-Ge Destek Programının etki analizi

23. Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı biyopestisitlerin yerli imkânlarla geliştirilerek ticari formlarının üretilmesi ve ruhsatlandırılması

24. İlaçhammaddesiolarakdeğerlendirilebilecekendemikgeofittürlerinin(Galantaminiçeren endemik geofit türleri ve/veya Colchicum türleri) geliştirilmesi ve geliştirilen bu türlerden ilaç ve/veya ilaç hammaddesi gibi ticari ürünler üretilmesi

25.Ülkemizde doğal olarak bulunan (Kuzugöbeği, İstiridye, Shitake, Çaşır, Kulacık, Reishi, Truf mantarı gibi) egzotik mantar türlerinde ticarete yönelik yerli misel üretiminin geliştirilmesi

26. Yerelkışlıksebze(karnabahar,kırmızıpancar,kereviz,ıspanak,havuç,marul)veyaminör sebze gen kaynaklarından yararlanarak yeni çeşit geliştirilmesi

27. Kapalı mekânda bitkisel üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve optimizasyonu

28. Bitkisel üretim alanlarının belirlenmesi ve verim tahmininde uzaktan algılama ve yapay zekâ tabanlı sistemlerin geliştirilmesi

29. Jeotermal enerji tesislerinin tarımsal üretime ve çevreye olan etkilerinin azaltılmasına yönelik sistemlerin geliştirilmesi

30. Tarım ve hayvancılıkta sera gazı emisyonlarının analiz/ölçüm ve azaltılmasına yönelik sistemlerinin geliştirilmesi

31. Tarımda atmosfere salınan sera gazlarını azaltan düşük karbonlu üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

32. Zeytin karasu ve pirinanın tarımda kullanımı için uygun metodların geliştirilmesi

33. Hassas tarım teknolojilerinin geliştirilmesi

34. Zirai mücadelede kendi yürür ilaçlama makinası (24 veya 32 metrelik) geliştirilmesi

35. Yerli hasat makinalarının geliştirilmesi

36. Hayvancılıkta ahır içi otomasyon, robotik sistemler ve yazılımların geliştirilmesi

37. Kanatlı hayvanlarda Newcastle hastalığı için ülkemizde yaygın olan genotiplerine karşı GMP şartlarında üretim amacıyla canlı/inaktif aşı geliştirilmesi (En az 1000 doz pilot üretim)

38. Kuduz hastalığına karşı GMP şartlarında üretim amacıyla inaktif kuduz aşısı geliştirilmesi

(En az 1000 doz pilot üretim)

39. Atların Batı Nil Virüsü hastalığına karşı GMP şartlarında üretim amacıyla inaktif aşı geliştirilmesi (En az 1000 doz pilot üretim)

40. Hayvancılıkta kullanılan senkronizasyon hormonlarının yerli imkânlarla geliştirilmesi ve üretimi

41. Gıda ve yem katkısı olarak metal-amino asit şelatları, organik mineral, vitamin üretim ve optimizasyonu

42. Yüksek yayla ballarının fizikokimyasal özelliklerinin ortaya konulması

43. Ülkesel olarak gıda ve yem alanında ihtiyaç duyulan enzim ve ürünlerinin mikrobiyolojik yollarla ticari boyutta üretilmesi

44. Karadeniz'debalıkyetiştiriciliğiamacıylaaçıkdeniz(50m.derinlik)kafes teknolojilerinin geliştirilmesi

Destek Üst Limiti ve Oranları

Yürütücü kurum tipine göre başvuru yapılabilecek öncelikli konu grupları ile buna bağlı olarak öncelikli konu grupları bazında Bakanlık destek üst limiti 1.000.000 TL’dir. Oranları ise Üniversiteler ve TÜBİTAK AR-GE Birimleri için %100 , özel sektör kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç sermaye şirketleri ) için ise %70’dir.


Son başvuru tarihi 9 Ekim'dir.


Eğer sizinde yukarıda belirtilen maddeler içerisinde geliştirmek istediğiniz AR-GE projeniz var ise daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Comments


bottom of page