top of page

İHRACATINIZI ARTIRMAYA HAZIR MISINIZ?Bilimsel ihracat ve geleneksel ihracat, aynı hedefe yönelik işlemler olsalar da, farklı teknikler, stratejiler gerektirebilir. Hemen herkes ihracat yapmak istemekte ancak körlemesine bir mantıkla, geleneksel metodlarla rakiplerinin izlediği yolu ve pazarı takip ederek, deneme yanılma yolu ile ihracat yapmak ya da ihracatlarını geliştirmeye çalışmak genellikle hüsranla sonuçlanabiliyor. Biz bu yöntemlerle yapılan ihracata geleneksel ihracat diyoruz.

Oysaki günümüzde bilgi evrensel. Bu sebeple ihracata konu ürünün özelinde gerçekleştirilen pazar araştırması raporları ile söz konusu ürünü en çok ithal eden ülkelere, bu ülkelerdeki ithalat taleplerinin sayısal verilerine, ortalama birim başı piyasadaki dolar fiyatlamasına, hedef ülkelerde alım yapan ithalatçıların firma listesine, bu firmaların iletişim bilgilerine, yetkili kişilerine erişmek mümkün. Bu raporlamalar neticesinde erişilen firmalarla iletişime geçerek daha bilimsel yollardan hali hazırda bu ürün gamını  zaten talep eden ve alan müşteri adaylarına ulaşarak ihracat yolu izlemeye ise biz bilimsel ihracat diyoruz.

Bilimsel ihracat ve geleneksel ihracat arasındaki farklar ve benzerlikler;


FARKLAR:


Teknoloji Kullanımı:

Bilimsel ihracatta; teknoloji ihracatın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Dijital pazarlama, e-ticaret platformları, veri analizi ve lojistikteki gelişmeler gibi teknolojik araçlar, bilimsel ihracatçıların daha etkili ve verimli bir şekilde küresel pazarlara erişmelerine yardımcı olur.

Geleneksel ihracat; Daha çok elden satış ve geleneksel pazar yöntemlerine dayanır. İnternetin yaygın olmadığı dönemlerde daha fazla kullanılan bir yöntemdir. Teknoloji tabanlı bir Pazar araştırması gerektirmediği için büyük kaynak kullanımına karşılık daha az sonuç alınmaktadır.


Pazar Araştırması ve Sınıflandırma:

Bilimsel ihracat; hedef pazarları daha iyi anlamak için pazar araştırmalarına ve müşteri sınıflandırmasına büyük önem verirler. Veri analizi ve dijital pazarlama araçları, bu konuda büyük bir rol oynar. Zaten alım yapan firma bilgilerine ulaşımı sağladığı için sonuç almak daha az kaynakla daha yüksek oranda mümkün olmaktadır.

Geleneksel ihracat; genellikle daha genel bir yaklaşım benimser ve hedef pazarlar hakkında daha sınırlı bilgilere dayanır.


Müşteri İletişimi:

Bilimsel ihracat; Dijital iletişim araçları, ihracatçılara müşteriyle  daha sık ve anında iletişim kurma fırsatı sağlar. Sosyal medya, canlı sohbet, e-posta pazarlama gibi araçlar kullanır. Geleneksel ihracat;  Daha çok yüz yüze veya telefonla iletişim sağlanır.

 

BENZERLİKLER:


Ürün ve Hizmet Sunumu; bilimsel ve geleneksel ihracat, ürün veya hizmetlerin uluslararası pazarlara sunulmasını içerir.


Uluslararası Ticaret Kuralları; iki tür ihracat da uluslararası ticaret kurallarına ve düzenlemelere uymak zorundadır.


Müşteri Memnuniyeti; müşteri memnuniyeti önemlidir. Müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermek ve kaliteli ürün veya hizmetler sunmak önemlidir.


Rakip Rekabeti; ihracatçılar, küresel rekabetle karşı karşıyadır. Farklılaşma ve rekabet avantajı sağlama ihtiyacı her iki durumda da geçerlidir.

 

Sonuç olarak, bilimsel ihracat ve geleneksel ihracat arasındaki farklar, teknoloji kullanımı, pazarlama stratejileri ve dağıtım yöntemleri gibi alanlarda ortaya çıkar. Her ikisi de uluslararası ticaretin temel ilke ve gereksinimlerini paylaşır. İhracat yapmadan önce, hangi yöntemin işletmeniz için en uygun olduğunu değerlendirmek önemlidir.

Unutmamak gerekir ki bilimsel tanımda da olduğu gibi doğru finans yönetimi kıt kaynaklarla sonsuz ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek anlamına gelir. Bu nedenle ihracat yapabilmek için harcadığınız kaynakları mantıklı kullanarak daha hızlı sonuç alabileceğiniz şekilde ihracat süreçlerinizi yönetmelisiniz. Bilimsel ihracat, ihracatınızı geliştirmek için en doğru adımdır.

 

Commentaires


bottom of page