top of page

Toplantı Yönetimi Eğitimi

a.jpg

Toplantı bir kurum kültürüdür. Toplantı Yönetimi Eğitimi’nde, toplantının amacı, içeriği, kimlerin katılacağı, toplantı akışı, ortamı ve toplantı yönetimi stratejisi gibi konular ele alınır. Toplantı Yönetimi, kurum stratejik kararlarının alınmasında da önemli bir etken olup, en önemli faydalarından bir tanesi de zamanı etkin kullanma konusunda kurum çalışanlarına yol göstermektedir.

 

Süre: 1 (bir) tam gün.

 

ELE ALINACAK BAZI KONU BAŞLIKLARI

Toplantı Tanımı

Toplantı Türleri

Toplantılara Ne Zaman İhtiyaç Vardır?

Toplantılarda Katılımcı Sayısı

Toplantılarda Katılımcıların Görevleri

Liderlerin Görevleri

Toplantıya İşlerlik Kazandıracak Yol Gösterici Bilgiler

Toplantılarda Oturma Düzeni

Toplantılarda Katılımcı Tipleri

Genel Değerlendirme

bottom of page