top of page

Finansal Yönetim Danışmanlığı Çözümleri

iş görüşmesi

Malogra Finansal Danışmanlık olarak tam da bu noktada devreye girerek şirketlere finansal yönetim konusunda profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Finansal yönetim danışmanlığı hizmeti ile şirketinizin yıllık bütçelerinin hazırlanması ve aylık takibi, satış raporu, bilanço raporları gibi istatistiksel verilerin hazırlanması ve analizi, banka işlerinin ve alacak takibinin yürütülmesi, kredi ve risk yönetimlerinin asgari maliyetlerle gerçekleştirilmesi, nakit yönetiminin en doğru şekilde yapılması, finansal maliyetlerin azaltılması ve karlılığın arttırılması gibi kazanımlara ulaşmasını amaçlıyoruz.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre KOBİ'ler Türkiye'deki tüm işletmelerin %99'unu oluşturuyor. Varlıklarını iyi yönetemeyen, finansal yönetim konusunda destek almayan KOBİ'lerin %32'lik kısmı kuruldukları yıl kapanırken çok büyük bir bölümü de işlerini büyütme noktasında yetersiz kalıyor ve uzun vadede yine zorlanıyor. Ancak profesyonel anlamda finansal yönetim departmanı bulunan firmalar varlıklarını iyi yöneterek hem kurumsallaşma adına önemli bir adım atıyor hem de işlerini kısa sürede büyütebiliyorlar. Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin önemli bir bölümü ise kendi bünyesinde finans departmanını gerek personel maliyetlerinin yüksekliğinden gerekse de alanında nitelikli, kendini geliştirmiş uzman personel yokluğundan kuramıyorlar.

         Bütçe Raporlama ve Analiz 

Finansal Raporlama ve Analiz hizmetimizde ihtiyaçlarınıza yönelik yıllık bütçe, aylık bütçe takibi, satış raporu, gelir tablosu, bilanço, nakit akış gibi sayısız finansal tabloyu periyodik olarak hazırlıyor ve analizini gerçekleştiriyoruz. Bu sayede şirketinizin karlılığını maksimuma çıkarmak için doğru adımlar atılmasını sağlayarak sürdürülebilirlik ile kontrollü büyümenizi desteklemeyi amaçlıyoruz. Malogra işbirliği ile mevcut durumunuzu analiz edebileceğimiz bilanço, nakit akış tablosu ve gelir tablosunu periyodik olarak hazırlayıp analizini yaparak maliyetlerinizi kontrol altında tutabilir, vade uyumsuzluğu yaşamanızın önüne geçebilir, karlılık artışı ve bu sayede planlı bir ilerleme kaydetmenizi sağlayabiliriz.

​         Banka İlişkileri Yönetimi

Günümüzde artık tüm firmaların banka ilişkileri oldukça aktif şekilde yürümekte ve hacimler her geçen gün büyümektedir. Mevduat, Risk ve Banka İlişkileri Yönetimi hizmetimizde var olan ya da oluşabilecek risklerinizin doğru yönetilmesi, minimum faiz gideri ile maksimum verimlilik sağlanmasını hedefliyor, yatırım planlamalarında doğru yatırım hamleleri ile yüksek kazanç elde etmeniz için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyor buna ek olarak gereksiz banka giderlerine katlanılmasının önüne geçmeye çalışarak firmanızın karlılığını gözetiyoruz.

Malogra olarak firmanızın banka ilişkilerini yönetebilir, gerekli durumlarda şirketinize risk ya da mevduat yönetimi hizmeti sunabiliriz.

         Fizibilite Raporları

Fizibilite raporları, işletmelerin yeni bir proje veya iş fikri üzerinde çalışmadan önce yapmaları gereken kritik bir adımdır. Bu raporlar, projenin teknik, ekonomik, finansal ve operasyonel olarak uygulanabilir olup olmadığını değerlendirmek için hazırlanır.

Proje Tanımı ve Amaçları: İlk olarak, projenin ne olduğunu ve neden yapılması gerektiğini açıkça tanımlar. Amaçlar net bir şekilde belirtilir.

Pazar Araştırması ve Analizi: Pazarın büyüklüğü, büyüme potansiyeli, rakipler, tüketici davranışları gibi konuları içerir. Bu analiz, projenin pazarlanabilirliğini ve talep potansiyelini değerlendirir.

Teknik İnceleme: Projenin teknik yönlerini, gerekli kaynakları, malzemeleri, teknolojiyi ve gereksinimleri değerlendirir. Üretim süreçleri, ekipmanlar, tedarik zinciri gibi detaylar içerir.

Finansal Değerlendirme: Yatırımın maliyeti, getirisi, geri dönüş süresi, kâr marjları gibi finansal detayları içerir. Yatırımın karlılık potansiyelini ve riskleri değerlendirir.

Operasyonel Plan: Projenin günlük işleyişi, yönetimi, personel gereksinimleri ve operasyonel süreçleri içerir. İşletme modelini ve süreçleri tanımlar.

Risk Analizi: Projenin karşılaşabileceği olası riskler ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler üzerine bir değerlendirme yapar.

Malogra Danışmanlık olarak, müşterilerinizin projelerini bu açılardan analiz ederek, yatırım yapmadan önce sağlam bir temel oluşturmalarına yardımcı olabilirsiniz. Müşterilerinizin ihtiyaçlarına uygun detaylı ve özelleştirilmiş fizibilite raporları sunarak, karar alma süreçlerini destekleyebilirsiniz. Bu raporlar, riskleri minimize etmeye ve projenin başarılı olma olasılığını artırmaya yönelik stratejik bir rehberlik sunar.

         Yatırımcı Dosyası Hazırlama ve Yatırımcı Turuna Eşlik Etme 

Yatırımcı dosyası hazırlama ve yatırımcı turuna eşlik etme hizmetleri, girişimcilerin veya şirketlerin yatırım almak için ihtiyaç duydukları belirli bir süreçte önemli bir rol oynar. Bu süreç, işletmenin veya projenin potansiyelini ve değerini yatırımcılara etkili bir şekilde sunmayı hedefler.

Yatırımcı Dosyası Hazırlama:

İş Modeli ve Strateji Analizi: İşletmenin iş modeli, hedefleri, pazar konumu ve büyüme stratejileri gibi unsurları detaylandırır.

Pazar Analizi: Hedef pazarın büyüklüğü, büyüme potansiyeli, rakipler ve pazarlama stratejileri gibi konuları içerir.

Ürün veya Hizmet Tanımı: Sunulan ürün veya hizmetin özellikleri, faydaları, benzersiz öneri değeri (USP) gibi detayları açıklar.

Finansal Analiz: Geçmiş performans verileri, gelir-gider tabloları, nakit akışı, projeksiyonlar ve yatırım gereksinimleri gibi finansal bilgileri içerir.

Takım ve Yönetim: Şirket ekibinin yetenekleri, deneyimleri ve şirketin başarıya ulaşmak için sahip olduğu potansiyel değerlendirilir.

Yatırımcı Turu Eşliği:

Sunum Hazırlığı: Yatırımcı önünde sunum yapacak materyallerin hazırlanması ve etkili sunum tekniklerinin belirlenmesi.

Yatırımcı Görüşmeleri ve Sunumlar: Yatırımcılarla gerçekleştirilecek toplantılar için randevuların ayarlanması ve sunumların yapılması.

Soru-Cevap ve İkna Yeteneği: Yatırımcıların sorularını etkili bir şekilde yanıtlama ve onları yatırım yapmaya ikna etme becerisi.

 

Yatırımcı dosyası hazırlama ve yatırımcı turu eşlik etme hizmetleri, işletmenin potansiyelini ve değerini vurgulayarak yatırım almak için kritik bir araçtır. Malogra Danışmanlık olarak, müşterilerinize kapsamlı, detaylı ve ikna edici bir yatırımcı dosyası sunarak, yatırımcıların ilgisini çekmelerine ve yatırım alabilmelerine yardımcı olabilirsiniz. Aynı zamanda yatırımcı turu esnasında şeffaf iletişim ve etkili sunumlarla, yatırımcıların güvenini kazanmalarını sağlayabilirsiniz. Bu süreçte şirketinizin ve projenizin en güçlü yanlarını vurgulayarak yatırım alımını kolaylaştırabilirsiniz.

Finansal Yönetim Danışmanlığı Kapsamında Vermekte Olduğumuz Hizmetler
bottom of page