top of page

İHRACATÇILARA BÜYÜK DESTEK: TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT DESTEK TUTARLARI GÜNCELLENDİTürkiye'nin ihracat potansiyeli, Ticaret Bakanlığı tarafından sürekli olarak güncellenen destek programları ile ihracatçı firmalara sağlanan avantajlar sayesinde her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamlı güncellemeler ve hibe destekleri, Türk şirketlerine ve yerli ürünlerin ihracatına küresel pazarda rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.
Bu destekler sayesinde; 1. Yeni Hedef Pazarlara Açılma:


Ticaret Bakanlığı'nın son güncellemeleri, ihracatçıların yeni hedef pazarlara açılmak için yapacakları pek çok harcama kalemini refinanse ederek, ihracatın önünü açmış durumda. Artık Türk şirketleri, daha önce üzerinde fazla odaklanılmamış pazarlara daha etkin bir şekilde ulaşabilecekler. Bu kapsamda ise ihracat desteklerinden yararlanacak sektörlerde oldukça geniş bir yelpazede yer alıyor. İster mal ihracatçısı, ister hizmet hizmet ihracatçısı olun işinizi bu desteklerle geliştirmeniz mümkün.


2. Güncellenmiş Destek Tutarları:


Güncellenen destek programları, finansal açıdan ihracatçılara daha fazla imkan sunuyor. Artan destek oranları, ticaret hacmini artırmak ve Türk firmalarının uluslararası rekabet avantajını artırmak amacıyla belirlendi. Artan destek oranlarına örnek verecek olursak yurt dışı ofis, depo gibi bir alan kiralamanız durumunda yararlanabileceğiniz "Birim Kira Desteği" geçen sene birim başına 3.619.000 TL iken yenilenen destek tutarları sayesinde her bir birim başına alınabilecek destek tutarı 5.591,174 TL olarak güncellendi. Aynı şekilde 2024 senesinde alınabilecek reklam desteği tutarı da 11.183.893 TL oldu. Bu ve bunun gibi artan destek oranları ve sektörlerini öğrenmek ve firmanızın destek sorgulamalarını gerçekleştirmek isterseniz durumunda bizler ile iletişime geçebilirsiniz.


3. İhracat Finansmanı ile Kolay İhracat:


Bu ve benzeri ihracat destek güncellemeleri, özellikle KOBİ'leri destekleyerek Türk işletmelerinin uluslararası pazarda daha rekabetçi olmalarını amaçlıyor. Mal ve hizmet ihracatçılarına sağlanan pek çok destek kalemi bulunmakta ve yıl içerisinde bunların kapsam ve tutarlarında Ticaret Bakanlığı desteklerinde olduğu gibi güncellemeler beklenmekte. İhracatınızı geliştirmek için yapacağınız reklam tanıtım giderleri, birim kira harcamaları, fuar katılımları ve iş seyahatleri gibi harcamalarınıza destek almanız mümkün.

Yapılan bu güncelleme ve iyileştirmeler, Türk ihracatçılarına uluslararası pazarda daha fazla rekabet avantajı sağlamayı hedefliyor. Türk işletmeleri, bu destek programlarını etkili bir şekilde kullanarak küresel arenada daha etkin bir rol oynayabilir ve ihracatlarını artırabilirler. Ticaret Bakanlığı'nın bu adımlarının, Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve dış ticaret hacmine olumlu bir ivme katacağını öngörmekteyiz. Detaylı bilgiler için bizler ile iletişime geçmeyi unutmayın.

留言


bottom of page