top of page

KARLILIĞINIZI ARTTIRIN/ MUHASEBE VE FİNANS FARKLARI

İşletmesini kuran herkes muhasebe işlemlerinin sistematik bir şekilde ilerlemesi için herkes bir mali müşavir ile çalışır. Doğru büyüme ve işletmenizin ömrünü sürdürülebilir kılmak adına her işletme sahibi bir finansçı ile çalışır mı?


Türkiye’de finans ve muhasebe en çok karıştırılan hatta aynı olduğu varsayılan işletme departmanlarıdır. Birbirleri ile iç içe ilerleyen ve bilgi akışının çok fazla olduğu bu iki departman arasındaki farkları anlamak aslında büyüme ve sürdürülebilirlik açısından hayati önem taşımaktadır. Peki bunlar arasındaki farklar nelerdir, gelin yakından inceleyelim.


Muhasebe işletme içindeki ticari bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde kaydedilmesi, sınıflandırılması ve raporlandırılması işlemlerinin tamamlandığı bir birimdir. Bu işlemlerden geçen ticari bilgiler, işletmenin yıl sonu veya çeyreklerdeki beyannameleri ve verileri oluşturmaktadır. Finans ise muhasebenin işinin bittiği yerde işi devralmaktadır ve muhasebenin düzenlemiş olduğu verileri kullanarak; paranın yönetilmesinin süreci, işletme fonlarının yürütülmesi gibi paranın zamansal değerine odaklanarak işletmenin gelecekteki stratejilerini belirlemeye yardımcı olmaktadır. Aslında muhasebeyi veri olarak tanımlarsak finans bilgilendirmenin sağlandığı departmandır.


Finans; stratejileri belirlerken yukarıda bahsettiğimiz muhasebenin oluşturmuş olduğu ticari bilgilerden ve işletmenin varlıklarından oluşan tabloları analiz ve inceleme yöntemiyle gelecekteki işletmenin yararları adına nasıl yol izleneceğini belirlemektedir. İşletmenin muhasebesinin iyi tutulması demek daha iyi bir strateji getirmektedir. Stratejiler, gelecekte paranızı nasıl yöneteceğinizi, eksik yanlarınızı nasıl güçlendireceğinizi gösteren bir pusula gibidir. Stratejileri ve finansın işlevini daha da açarsak; finansı olmayan bir üretim firmasının kapasite artırımı yapmak istediğini ve bunun için bir makine almak istediğini varsayalım. Böyle bir durumda işletme yöneticisinin sadece işletmenin parasal durumuna bakarak kararı gerçekleştirmesi muhtemeldir. İmkanı yoksa borçlanma yöntemini kullanacaktır ve Türkiye’de yaygın olan şey bu konuda bankacılardan destek almaktadır. Peki sizce bankadaki çalışan sizin avantajınızı mı yoksa çalıştığı kurumun mu avantajını gözetir? Bu durumda sizin avantajlarınızı gözeten ve işletme için yararı için karar alacak departman bu gibi görevlerde Finans departmanınız olacaktır. Bu senaryoyu finans departmanı olan bir işletme üzerinden değerlendirirsek; böyle bir talep olduğu takdirde finans departmanı şirketin o yıl için hazırlanmış olan bütçesi, geçmiş yıllardaki ticari bilgi ve varlıklarını, nakit akışları değerlendirerek büyüme için doğru zamanın olup olmadığını verilerle destekleyecektir. Aynı zamanda borçlanma yoluna gidilirse tavsiyeleri bankacılardan değil kendi ekibinizden alacağınızdan dolayı, borçlanmanın en ucuz ve en faydalı olacağı bir banka ilişkileri kurulacaktır.


Yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi ise firmaların karlılığı arttırmak için satışları arttırması gerektiği düşüncesidir. Satışlar işletme için çok önemli bir yere sahip olsa da işletme için bir o kadar önemli yere sahip olan bir unsur daha vardır. Maliyet. Maliyetlerinizin bilinçsizce artması ve bunu kontrol edememe durumu her ne kadar satışlarınız çok yüksek olsa da karlılığınızı düşürecek önemli bir unsurdur. Finansın bir görevi ise fark edilemeyen ama karlılıkta önemli ölçüde etki yaratan maliyetlerin tespit edilmesi ve bu durumu iyileştirecek kararların belirlenmesidir. Muhasebe ise bu maliyetlerin yalnızca raporlama görevinde yer almaktadır. Bu raporların finansa ulaşması ile tespit ve tespit sonrası karlılığı arttırıcı hareketi finans departmanınız yapmaktadır. Yapılan araştırmalara göre işletmelerin etkin finans departmanları ve doğru stratejilerin belirlenmesiyle satış tutarları sabit kalarak, işletmenin karlılığı %5 ile %19 arasında arttığı gözlemlenmektedir.


Kısacası, işletmeniz için muhasebe bir haritayken finans sizin için en doğru yolu çizen departmandır.Commenti


bottom of page