top of page

KOSGEB'DEN İHRACATA DESTEK!

Desteği amacı;

· KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,

· KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,

· KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,

· İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,

· E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.


İlk şart KOBİ olmaktır. Firma KOBİ olma statüsünü sağlıyorsa programın özel şartlarına bakmak gereklidir.


Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin;

· Başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.

· İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.

· İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. (Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.)


Şartların sağlanması durumunda ihracatınızı geliştirmek için 300.000 TL’lik bir teşvik sepetinden faydalanabilirsiniz.


Program Kapsamında Desteklenecek Proje Giderleri :

1. Personel Gideri

İhracatta çalıştırılmak üzere istihdam edilen personel giderleri 90.000 TL üst limitli ve %100 hibe olarak sunulur.


2. Yazılım ve donanım gideri

Yazılım ve donanım giderlerinin her biri 50.000 TL olacak şekilde maksimim 100.000 TL üst limitli olarak %70 hibe % 30 geri ödemeli olarak sunulur.


3. Reklam ve Tanıtım gideri

Dijital reklam ve tanıtım giderleri, yurt dışında basılan dergilerde yayınlanan reklam giderleri, yabancı dilde tasarlanmış katalog giderleri, yurt dışında e-ticaret sitelerine ödenen üyelik giderleri ve havayolu dergilerine verilecek olan reklam giderleri her biri 20.000 TL ve toplam üst limiti 100.000 TL olacak şekilde %70 hibe %70 geri ödemeli olarak sunulur.


4. Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Gideri

Yurt dışında katılacak olduğunuz fuarların stand, fuar bedelleri ve yurt dışında yapılacak olan müşteri ziyaretlerinizde oluşacak seyahat giderleri üst limiti 150.000 TL olacak şekilde %70 hibe % 30 geri ödemeli olarak sunulur.


5. Test Analiz ve Belgelendirme Gideri

Yapılacak test analizin üst limiti 100.000 TL ve yine yapılacak belgelendirmenin üst limiti 20.000 TL olarak toplam üst limiti 100.000 TL olacak şekilde %70 hibe %30 geri ödemeli olarak sunulur.


6. Hizmet Alım Giderleri

İhracat yönelik yapmış olduğunuz eğitim gideri, danışmanlık giderleri, tasarım giderleri, yurt dışı marka tescil gideri, nakliye giderleri ve diğer hizmet alım giderleri üst limiti 100.000 TL olacak şekilde %70 hibe %30 geri ödemeli olarak sunulur.Destek süresi minimum 8 ay maksimum 24 aydır.

Geri ödemeli kısmı destek proje süreniz tamamlandıktan 12 ay sonra %0 faizle 4 ayda bir 6 eşit taksitle geri ödemeniz gerekir.bottom of page