top of page

MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE 550.000 TL'YE KADAR DESTEK

Desteğin amacı mevcut istihdamı korumak ve yeni istihdam taahhüdünde bulunmaktır.


Yapılacak her yeni istihdam taahhüdüne karşılık aşağıdaki gider kalemlerinde harcanmak üzere 100.000 TL teşvikten yararlanılacaktır.


Sahibi kadın olan ya da kadın personel istihdam edecek işletmeler 10.000 TL ilave teşvikten yararlanırlar.


Mikro ölçekli işletmeler 2 personel,

Küçük ölçekli işletmeler 5 personel alabilmektedir.PERSONEL NİTELİKLERİ :

1981 ve sonrası doğumlu olmalıdır.

Daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla SGK kaydı bulunmamalıdır.

2 ya da 4 yıllık üniversite mezunu olmalıdır.

Meslek lisesi veya teknik lise mezunu olmalıdır.


İlk 24 ay ödeme yoktur. Sonraki 24 ay 6 eşit taksitle faizsiz ve komisyonsuz olarak geri ödemesi gerçekleşir.


DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI :

Programda iki başvuru şartı vardır. İkisinden birine uymak yeterlidir. Aşağıda 1 ve 2 olarak gördüğünüz programlardan birine uymanız durumunda destekten yararlanabilirsiniz.


1. 2019 yılında asgari 75 Bin TL net satışı hasılatı olan hedef sektörlere,

2. 2017 ve sonrasında kurulan hedef sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler aşağıdaki şartlara sahip olmalıdır;

Merkez ya da şube adresi itibariyle TEKMER veya TGB’de faaliyet gösteren

Kamu kaynaklarıyla desteklenen Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi başarı ile tamamlanmış veya projesinin süresi devam etmekte olan

2017 ve sonrasında patent belgesi almış olan

2017 ve sonrasında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR deneyim belgesi) almış olan


DESTEK GİDERLERİ :

İşletmeler aşağıda belirtilen aylık düzenli giderleri karşılayabilmeleri için geri ödemeli işletme sermayesi desteği ödenir.

Personel giderleri

İşyeri kirası

Düzenli işletim giderleri (elektrik, ürün / hizmet üretimi ve tesis işletimine ilişkin doğal gaz gideri, su gideri, iletişim giderleri, sanayi bölgesi / sitelerine ödenen atık toplama giderleri)

Malzeme giderleri (Destek başvurusundan önce üretim için tedarikçilerle siparişe bağlanmış hammadde veya sarf niteliğindeki üretim malzemesi giderleriComments


bottom of page