top of page

İMALAT SANAYİDE DİJİTALLEŞME DESTEĞİ

İçinde bulunduğumuz dönemde hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için; modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulması gerekmektedir.


KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME”temalı 2020-01 ve 2020-02 Proje Teklif Çağrılarınıngenel amacı:

- Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,

- İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.


BAŞVURU YAPABİLECEK PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

Dijital teknolojileriyle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler imalat sanayi sektörüyle ilgili dijital teknolojiler için katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak , geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticaretleştirmek için proje sunabilecektir.


Kobilerin Sunabileceği Proje Başlıkları

- Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

- İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

- İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri

- İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

- Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

- İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

- İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri

- İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri


Destek oranı, üst limitler ve çağrı bütçesi

Destek oranı %60’tır. Bu oran üzerinden hesaplanacakdesteğin %30’u geri ödemesiz destekve%70’i teminat karşılığı geri ödemeli destekolarak ödenir.

Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz,700.000 TL’ye kadar geri ödemeli(teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzeretoplam 1.000.000 TL’yekadar destek verilebilecektir.


Proje çağrısı için başvuru sistemi 17 Eylül 2020 günü kapatılacaktır.


Eğer siz de işinizi geliştirmek ve istihdamınızı artırmak istiyorsanız detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz .
Comments


bottom of page